Varstvo osebnih podatkov

V Termah Dobrna d.d spoštujemo vašo zasebnost in skrbimo za varnost vaših osebnih podatkov. Zavezani smo k varovanju podatkov, ter zagotavljanju varnosti in zaupnosti, v skladu z zakoni in predpisi, ter notranjimi splošnimi akti delovanja družbe, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov.

Z informacijami o obdelavi vaših osebnih podatkov vas seznanja Politika zasebnosti podjetja in Politika piškotkov.

Veljavnost informacije o obdelavi osebnih podatkov od 30.11.2020 dalje.

POLITIKA ZASEBNOSTI

V okviru politike zasebnosti so vam na trenutni strani podane vse ključne informacije o varstvu osebnih podatkov v družbi Terme Dobrna d.d., ki zajema zbiranje, hrambo, namen in obdelavo osebnih podatkov, ki jih upravljavec zbira od uporabnikov, vaše pravice in način uresničevanja le teh.

UPRAVLJALEC OSEBNIH PODATKOV 

Upravljavec vaših osebnih podatkov je družba Terme Dobrna d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna, matična številka: 5053587000, davčna številka SI 94639272, e-naslov: info@terme-dobrna.si.

PRIDOBIVANJE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke pridobivamo v procesu zakonitega poslovanja in sicer: ko se identificirate pri koriščenju naših storitev (rezervacije, pogodbene, tržne, analitične, plačilne in zakonsko usklajene aktivnosti povezanimi z zagotavljanjem osnovne dejavnosti), ko nas kontaktirate po elektronski pošti, telefonu, v pisni obliki ali prek socialnih omrežij, ko izpolnite katere koli vnosne obrazce, naročite naše storitve, ko uporabljate našo spletno stran in njene funkcije ali na kakršen koli drug način komunicirate z nami in nam, tako posredujete osebne podatke.

Zbiramo tudi podatke o vaši uporabi naše spletne strani s piškotki in podobnimi tehnologijami. Več informacij o tem, kako te tehnologije uporabljamo za zbiranje informacij o vas, lahko najdete zapisanih v POLITIKI PIŠKOTKOV.

KATEGORIJE VAŠIH PODTKOV KI JIH UPORABLJAMO IN NAMEN UPORABE

Uporaba in obdelava vaših podatkov poteka zgolj v okviru zakonske podlage, zakonitega interesa in privolitvene izjave za določen namen zbiranja, kot je navedeno spodaj.

Pravna podlaga za obdelavo zgoraj navedenih kategorij osebnih podatkov je specificirana glede na namen obdelave  v Obvestilu posameznikom po 13. in 14. členu splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov  gostov/pacientov Term Dobrna d.d..  

Kategorije osebnih podatkov, ki jih pridobivamo in obdelujemo na osnovi zgoraj opisanih podlagah in njihov namen uporabe:

Kategorija osebnih podatkov                    Za namen    
Ime, priimek in kontaktni podatki 
(naslov, e-naslov, telefon)
Rezervacije, pogodbene, tržne, analitične, plačilne in zakonsko usklajene aktivnosti povezanimi z zagotavljanjem osnovne dejavnosti;
pošiljanje pošte, e-sporočil, prilagojene ponudbe.
Podatek o vašem datumu rojstva:  Prijave začasnega bivališča v primeru bivanja; verifikacijo starosti/polnoletnosti.

Spol, državljanstvo, vrsta in številka identifikacijskega dokumenta
Prijava začasnega bivališča v primeru bivanja;
podatek o spolu se uporabljali za namen pošiljanju prilagojenih ponudb (na podlagi privolitve).
Podatki o plačilu   Ureditev plačil in povračil.
Podatki o vaših rezervacijah, bivanjih in nakupih Izvedba storitev, reševanje reklamaciji, pošiljanje prilagojenih ponudb.
Zdravstveni podatki   Obravnava zdravljenja in rehabilitacije pacientov na zdraviliškem in ambulantnem zdravljenju ter za namen spremljanja kakovosti in varnosti zdravstvene oskrbe
Podatki pridobljeni v okviru nagradnih iger ali promocijskih aktivnostih  Izvedba tovrstnih aktivnosti.

Podatki pridobljeni za namen neposrednega trženja (os.za komuniciranje)
Za namen neposrednega trženja, na osnovi izrečne privolitve in
Za namen neposrednega trženja, na osnovi zakonitih interesov, z jasno možnostjo ugovora po 21 členu Splošne uredbe. 

HRAMBA

Vaše podatke hranimo za obdobje trajanja poslovnega razmerja oz. namembnosti, ki so navedeni v tej politiki zasebnosti, v primeru, ko bi bilo daljše obdobje hrambe potrebno ali dovoljeno v skladu z zakonom pa tudi delj.  

Osebne podatke pridobljene na podlagi zakonitega interesa hranimo za obdobje trajanja poslovnega razmerja oz. namembnosti, k temu dodamo še obdobje za možno uveljavljane in obrambo pred pravnimi zahtevki 5 let (kot je splošni zastarali rok po Obligacijskem zakoniku). Kadar se osebni podatki navedeni na računovodski listini, se zaradi davčnih predpisov hranijo 10 let od izdaje. 

Podatke pridobljene s privolitvijo hranimo do preklica privolitve oz. do poteka namembnosti, po tem zbirke oz. osebne podatke (posameznika) nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo. 

Podatke, pridobljene na osnovi  Zakona o prijavi prebivališča (ob vpisu gosta), hranimo eno leto od preteka zadnjega dne v letu odjave oz. 5 let v primeru tožbenih zahtevkov (v tem času podatki niso aktivni in niso v uporabi). 

Zdravstvena dokumentacija se hrani v skladu z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva in je deležna posebne varnostne politike. 

Vaše osebne podatke izjemoma obdelujemo tudi dlje, če to od nas zahtevajo veljavni predpisi v Republiki Sloveniji.

VAROVANJE ZASEBNOSTI 

Družba Terme Dobrna d.d. kot obdelovalec in upravljalec vaših osebnih podatkov le te varuje v skladu s sprejetimi tehničinimi in organizacijskimi ukrepe za zavarovanje vaših osebnih podatkov in njihovo zaščito pred nepooblaščeno ali nezakonito uporabo ali obdelavo ter proti naključni izgubi ali uničenju ali poškodovanju vaših osebnih podatkov.

POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV TRETJIM OSEBAM

Z vašimi podatki ravnamo skrbno in odgovorno, saj želimo ohraniti vaše zaupanje tudi v prihodnje.

Vaše osebne podatke načeloma obdelujejo le naši strokovno usposobljeni zaposleni v okviru svojih pristojnosti. Osebne podatke gostov posredujemo v zunanjo obdelavo le pogodbenim obdelovalcem, ki podatke obdelujejo izključno v okviru sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov. 
 
Zbirke osebnih podatkov hranimo v prostorih, kjer poteka dejavnost, to je znotraj EU in se ne iznašajo v tretje države

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Terme Dobrna d.d. ima imenovano pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, ki vam bo v pomoč glede, glede obravnave osebnih podatkov in uresničevanjem vaših pravic. 

Zahteve v zvezi z vašimi pravicami na področju varstva osebnih podatkov lahko oddate na vam najbolj pristopen način z uporabo katerega koli kanala obveščanja (ustno/pisno, po telefonu, na spletu, po pošti, osebno na recepciji) in sicer: 
-    na naš naslov: TERME DOBRNA D. D., DOBRNA 50, 3204 DOBRNA,
-    na naš elektronski naslov: :  info@terme-dobrna.si
-    osebno na recepcijah hotelov in na našo telefonsko številko 080-22-10. 

PRAVICE POSAMEZNIKA 

Pri uveljavljano svojih pravic in vprašanji povezanimi z vašimi osebnimi podatki in uresničevanjem vaših pravic na podlagi Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov vam je na voljo imenovana pooblaščana oseba za  varstvo osebnih podatkov v Termah Dobrna d.d..

Za zagotovitev poštene in pregledne obdelave osebnih podatkov lahko posameznik, katerega osebni podatki obdelujejo: zahteva dostop-seznanitev, dopolnitev /popravek, blokiranje oziroma omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov v zvezi z njim.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih podatkov (za enega ali več določenih namenov), kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče. To stori na njemu najbolj pristopen način in sicer je to mogoče storiti z uporabo vseh kanalov obveščanja (ustno/pisno, po telefonu,  na spletu, po pošti, osebno na recepciji). 

Upravljavec bo vašo zahtevo obravnaval in vam odgovoril v roku 15 dni, pri tem vas želimo opozoriti, da pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki lahko uveljavljate le vi osebno, druga oseba v vašem imenu pa zgolj na podlagi vašega pisnega pooblastila. Zahteva za obravnavo vaših pravic mora biti podana na način, da je mogoča vaša identifikacija. 

Informacije o pravicah do vložitve pritožbe o kršitvah predpisov, ki urejajo varstveno osebnih podatkov, pri nadzornem organu, so vam na voljo v Obvestilu posameznikom po 13. in 14. členu splošne uredbe o varstvu podatkov  glede obdelave osebnih podatkov gostov/pacientov Term Dobrna d.d..  

V skladu s Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov mora biti vaš zahtevek popoln in razumljiv, zato smo za vas pripravili naslednje obrazce, ki so vam lahko v pomoč pri uveljavljanju vaših pravic. V celoti izpolnjen in podpisan obrazec nam posredujte v obravnavo.

-    Obrazec 1: Zahteva posameznika za prenehanje uporabe/izbris osebnih podatkov za namen neposrednega trženja 
-   Obrazec 2: Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki 
-   Obrazec 3: Zahteva posameznika 
-   Obvestilu posameznikom po 13. in 14. členu splošne uredbe o varstvu podatkov  glede obdelave osebnih podatkov gostov Term Dobrna d.d.
-   Obvestilu posameznikom po 13. in 14. členu splošne uredbe o varstvu podatkov  glede obdelave osebnih podatkov pacientov Term Dobrna d.d.