prim. mag. Branko Šibanc

dr. med., spec. infektolog (vodja medicinske dejavnosti)

Leta 1987 je diplomiral na Medicinski fakulteti v Ljubljani, istega leta je postal mladi raziskovalec na Inštitutu za klinično nevrofiziologijo, kjer je leta 1992 zaključil magistrski študij iz klinične nevrofiziologije s temo Simpatični kožni odziv. Nato se je zaposlil v Splošni bolnišnici Celje, kjer je bil vse do prihoda v Terme Dobrna, zaposlen na Oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja. Leta 1994 je zaključil specializacijo iz infektologije, kjer se je posvečal bolnikom z okužbami, še posebej pa bolnikom z Lymsko boreliozo. Vseskozi je deloval tudi v Urgentnem centru Splošne bolnišnice Celje (SBC). V letu 2017 mu je bil podeljen naziv primarij.
 
Bil je glavni in neposredni mentor številnim specializantom infektologije, mikrobiologije, internistike, družinske medicine, pnevmologije, študentom obeh slovenskih medicinskih fakultet. Poučeval je na Srednji zdravstveni šoli v Celju in bil asistent na Infekcijski kliniki v Ljubljani. V Splošni bolnišnici Celje je vodil Komisijo za zdravila, Komisijo za protimikrobno zdravljenje, tim za zdravljenje Lymske borelioze in Odsek za zunaj-bolnišnično zdravljenje infektoloških bolnikov. Bil je konzultant infektologije vsem bolniškim oddelkom in Bolnišnici Topolšica. Od leta 2011 je bil član strokovnega sveta Splošne bolnišnice Celje. Bil je kontaktni člen med EARSS in ESGAP s Splošno bolnišnico Celje.
Od leta 2010 je izvedenec ZPIZ in od 2005 tudi član Nacionalne komisije za smotrno predpisovanje protimikrobnih zdravil v Republiki Sloveniji.
Od leta 1999 je predsednik Društva bolnikov z boreliozo Slovenije.
Leta 1998 je bil proglašen za I. Častnega člana Društva bolnikov z boreliozo, 2010 in 2011 je dobil naziv POPovega zdravnika leta, v letu 2011 pa naziv Naj Celjana.
 
V Termah Dobrna obravnava bolnike, ki so potrebni dodatne nege, rehabilitacije, paliative; uvaja nove metode rehabilitacije bolnikov, ki so preboleli bolezni, ki jih na človeka prenaša klop, vključno z njihovo diagnostiko in zdravljenjem, kot pri bolnikih s kronično utrujenostjo in fibromialgijo. Posebej se ukvarja z motnjami spanja, ki vodijo ali spremljajo v številna kronična vnetna obolenja in avtoimune bolezni.

Pokaži več

Petra Šket

dr. med., spec. ginekologije in porodništva

Leta 2003 je diplomirala na Medicinski fakulteti v Ljubljani. 2010 je opravila specialistični izpit iz ginekologije in porodništva.
Poleg licence za delo na področju ginekologije in porodništva ima tudi licenco za zdravljenje z laserjem v ginekologiji. Podiplomsko je opravila teoretična in praktična izobraževanja iz področja uroginekologije pri nas in v tujini.
Do leta 2020 je bila redno zaposlena na ginekološko porodniškem oddelku SB Celje. Tam je opravljala delo v porodni sobi, delo v ginekološkem dispanzerju ter ginekološko diagnostiko in operativne posege.
Od 1.1.2020 je redno zaposlena v Termah Dobrna, kjer opravlja delo v ginekološkem dispanzerju in delo na področju rehabilitacije po ginekoloških operativnih posegih.

Pokaži več

Ana Murko

dr. med., spec. fizikalne in rehabilitacijske medicine (vodja rehabilitacijske medicine)

Ana Murko, specialistka fizikalne in rehabilitacijske medicine, se je zdravniški ekipi Term Dobrna pridružila ob koncu leta 2016. Svojo zdravniško poklicno pot je pričela na Medicinski fakulteti v Mariboru. Študij medicine je zaključila novembra 2010 in januarja 2011 začela s pripravništvom, ki ga je opravljala v Splošni bolnišnici Celje in končala s strokovnim izpitom junija 2011. Septembra 2011 je pričela opravljati specializacijo iz fizikalne in rehabilitacijske medicine, novembra 2015 je naredila evropski izpit iz fiziatrije in specializacijo uspešno končala novembra 2016. Že med specializacijo je opravila osnovni tečaj akupunkture pri priznani šoli v Zagrebu in se udeležila več modulov Cyriaxove ortopedske medicine. Vpisana je na podiplomski študij Biomedicinske tehnologije na Medicinski fakulteti v Mariboru. Največji izziv pri delu z bolnikom ji predstavlja individualna obravnava posameznika v celoti in rešitev kompleksnih težav.

Pokaži več

Annemary Kotnik

dr. med., spec. fizikalne in rehabilitacijske medicine

Annemary Kotnik, zdravnica, specialistka fizikalne in rehabilitacijske medicine je od leta 2011 redno zaposlena v Termah Dobrna. Diplomirala je leta 2010 na Medicinski fakulteti v Ljubljani, pripravništvo je opravljala v SB Celje. Leta 2017 je naredila evropski izpit iz fiziatrije, leta 2018 pa je opravila specialistični izpit s pohvalo. Ker se veliko ukvarja z onkološko rehabilitacijo, je opravila tudi tečaj za limfoterapevta, sodeluje tudi s Slovenskim strokovnim združenjem za limfedem. Opravila je  osnovni in nadaljevalni tečaj iz akupunkture, ki ugodno vpliva predvsem na zmanjšanje bolečine. Prav tako ima opravljen tečaj kineziotapinga in posamezne module Cyriaxove ortopedske medicine. Svoje delo z veseljem opravlja in je vesela timskega sodelovanja.

Pokaži več

Leonarda Lunder

dr. med., spec. psihiatrije

Diplomirala je na Medicinski fakulteti v Ljubljani leta 1995. Specialistični izpit iz Psihiatrije je opravila leta 2003. V sklopu specializacije je opravila podiplomski študij iz psihopatologije in psihoterapije. Izobraževala se je iz vedenjsko kognitivne terapije, 2.stopnja.
V Psihiatrični bolnišnici Vojnik je bila zaposlena od leta 1998 do leta 2009, od 2003 kot vodja oddelka. Od leta 2009 dela v Zdravstvenem domu Celje, kjer je trenutno predstojnica Enote za psihiatrijo.

Pokaži več

Marija Šoštarič Podlesnik

dr. med., specialistka nevrologije

Marija Šoštarič Podlesnik, dr. med., je diplomirala na Medicinski fakulteti v Ljubljani leta 1993.

Specialistični izpit iz nevrologije je opravila leta 2000 v Ljubljani. Od leta 1995 je bila zaposlena v intenzivni enoti na Nevrološkem oddelku v Splošni bolnišnici Celje, ob ustanovitvi Enote za možgansko kap (EMK) pa je bila vodja EMK.
Subspecialistično se že več kot 12 let ukvarja z nevrosonologijo.
Dve leti je bila zaposlena na Nevrološki kliniki, na Kliničnem oddelku za vaskularno nevrologijo, kjer je z dodatnim znanjem poglobila področje vaskularne nevrologije. Intenzivneje se je ukvarjala z bolniki, ki so potrebovali endovaskularne posege karotidne angioplastike in znotrajžilne posege zaradi intrakranialne žilne patologije.

Od marca 2014 je vodja Nevrološkega oddelka v SB Celje, kjer se ukvarja z diagnostiko in zdravljenjem vseh kroničnih nevroloških bolezni.

Pokaži več

mag. prof. Kaja Polajžar

mag. prof. logopedinja-surdopedagoginja, specializantka klinične logopedije

Kaja Polajžar, mag. prof. logo. zaposlena v Splošni bolnišnici Celje, kjer na oddelku za medicinsko rehabilitacijo in nevrološkem oddelku obravnava paciente z nevrološko pogojenimi motnjami govora in komunikacije, ter motnjami požiranja, ki so posledica motenj centralnega živčnega sistema. Prav tako v sklopu otorinolaringološkega oddelka, obravnava paciente z avdiološko patologijo.

Študij logopedije je na pedagoški fakulteti v Ljubljani z odliko zaključila leta 2016, z magisterijem v sklopu katerega je izvedla klinično raziskavo o motnjah gibljivosti glasilk na funkcije grla. Trenutno opravlja podiplomsko izobraževanje na medicinski fakulteti, na katedri za otorinolaringologijo, kjer specializira klinično logopedijo.

Redno se udeležuje mednarodnih kongresov, ter različnih izobraževanj, ki obravnavajo nevrološko patologijo, prav tako redno sodeluje pri različnih strokovnih projektih, standardizacijah diagnostičnih testov in kliničnih raziskavah.  

Pokaži več

Sabina Škornik

dr. med., specialist revmatolog
Pokaži več

mag. Suzana Isaković Vidović

dr. med., spec. radiologije

Medicinsko Fakulteto Univerze v Beogradu je zaključila decembra 1990. Podiplomski študij iz onkologije pa uspešno končala leta 1993. Specialistični izpit iz radiologije je opravila februarja 2000, magistrsko nalogo uspešno zagovarjala decembra 2000. Svoje znanje je nabirala in izpopolnjevala doma in v tujini (Univerzitetna klinika Dresden 2002, 2004, Barcelona 2005,Oxford 2011, UZ Leven 2012,Rim 2013, Graz 2014 ). Kot specialistka radiologije in radiacijske onkologije je svoje vrhunsko znanje in izkušnje dokazala z rednim delom na Inštitutu za onkologijo in radiologijo Srbije do leta 2008. Od leta 2008 naprej je redno zaposlena v SB Celje kot specialistka radiologije na Radiološkem oddelku kjer opravlja poleg odčitavanja klasičnih radiogramov tudi mamografije dojk, UZ (ščitnica, vrat, dojk  z aksilam, abdomna z prostato, testisov, sklepov in mehkih tkiv) in CT preiskave vseh organskih sistemov.

Pokaži več

Miha Pukl

dr. med., spec. urologije

Rojen leta 1982 v Celju, je obiskoval osnovno šolo na Polzeli ter 1. gimnazijo v Celju. Že v srednji šoli je čutil potrebo po izzivih ter se prijavil na program mednarodne mature v Mariboru, ki ga je tudi uspešno zaključil leta 2001. Sledila je odločitev o študiju medicine in vpis na MF v Ljubljani leta 2001. Študij je zaključil leta 2008, zatem je opravil strokovni izpit in pričel s specializacijo iz urologije v SB Celje leta 2009. Leta 2015 je specializacijo zaključil s specialističnim izpitom cum laude, izpit pa je leto kasneje opravil tudi na evropski ravni in si pridobil naziv FEBU. Kot specialist je redno zaposlen na urološkem oddelku SB Celje, kjer med drugim aktivno sodeluje v timu robotske kirurgije. Redno sledi stroki in sodeluje pri izobraževalnih aktivnostih na oddelku in širše. Želja po raziskovanju in izboljšavi kvalitete življenja bolnikov ga je napeljala na vpis na doktorski študij na univerzi v Ljubljani, ki je sedaj v zaključni fazi. Multidisciplinarno se uspešno povezuje z inštitutom za patologijo v Ljubljani, raziskovalnim inštitutom in kliniko v Vankuvru, Kanada. Ukvarjajo se z diagnostiko raka prostate.

Več na: www.mihapukl.com

Pokaži več

Duilio Peroša

dr. med., spec splošne kirurgije in specialist travmatologije

Po končani osemletki v Osnovni šoli Janko Premrl Vojko v Kopru, se je leta 1969 vpisal v Srednjo Zdravstveno šolo v Piranu. Z odličnim uspehom je maturiral 1973. Zaradi preprek pri vpisu na fakulteto, se je začasno zaposlil na Reševalni postaji v Izoli, kot medicinski tehnik. Leta 1974 se je vpisal na Medicinsko fakulteto na Reki. Študij je zaključil maja 1981. Enoletni zdravniški staž je opravil v tedanjem Zdravstvenem centru Koper. Po strokovnem izpitu se je junija 1982 zaposlil v Zdravstvenem domu Izola, novembra istega leta pa na kirurškem oddelku Splošne bolnice Izola kot zdravnik sekundarij. Program specializacije je pričel 1984, specialistični izpit na Katedri za kirurgijo KC Ljubljana, pa je opravil Februarja 1989. Med specializacijo v Ljubljani, je končal dvo-semestrski akademski magisterij iz kirurgije. Ves čas se ob delu dodatno izpopolnjuje, predvsem iz področja travmatologije in športnih poškodb. Izpostavili bi specializacijo iz artroskopske tehnike v ameriški Cleveland Clinic, pri kateri je dobil tudi štipendijo. Na kirurškem oddelku SB Izola, je vpeljal veliko novih operativnih tehnik, kot so artroskopske operacije, operacije otroških zlomov po Prevautu, intramedularna osteosinteza itd. Leta 2001 do 2003 je bil predstojnik kirurških oddelkov Splošne bolnice Izola, od 2004 dalje pa je vodja travmatološkega oddelka. V obdobju 2011 do 2013 je bil izvoljen za strokovnega direktorja SBI. Redno se udeležuje kot aktivni predavatelj na strokovnih travmatoloških srečanjih, objavljene ima tudi članke v strokovni literaturi. Od leta 2008 je habilitiran za visokošolskega učitelja na Visoki šoli za zdravstveno nego Izola – predmet travmatologija, plastična kirurgija in opekline. Od 2014 je konzultant za ramensko in komolčno artroplastiko pri LIMA corporated. Že tretji mandat je v upravnem odboru Travmatološkega društva Slovenije, ki se strokovno in organizacijsko ukvarja s to vejo kirurgije.

Pokaži več

Iwona Ewa Kosi

dr. med., specialistka nevrologije

Zaposlena je na Nevrološkem oddelku Splošne bolnišnice Celje kot vodja Enote za možgansko kap.
Leta 2000 je diplomirala na Medicinski Univerzi v Zabrzu na Poljskem. Specializacijo iz področja nevrologije je pridobila na Nevrološki Kliniki v Ljubljani leta 2009. Od leta 2009 do aprila 2014 je bila vodja nevrološkega odseka v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec.
Obravnava pretežno bolnike z vaskularno problematiko čeprav pri svoji vsakodnevni praksi zdravi tudi bolnike z demenco, demielinizacijskimi obolenji, glavoboli, obolenji hrbtenjače in druga nevrološka stanja.
Subspecialistično se ukvarja z redkimi boleznimi in od leta 2004 je članica tima v Centru za zdravljenje Fabryjeve bolezni.
Aktivno sodeluje z društvi bolnikov po možganski kapi ter društvom onkoloških bolnikov in domovi za ostarele. Dobro se zaveda pomena o ozaveščanju ljudi o dejavnikih tveganja za kardiovaskularna obolenja, zato vsako leto organizira akcije ozaveščanja laikov, v katerih opozarja na pomen pravočasnega prepoznavanja prvih znakov možganske kapi in dejavnike tveganja, ter primarno in sekundarno preventivo. Med prioritetno problematiko šteje tudi zgodnje prepoznavanje in zdravljenje demenc.

Pokaži več

Jakob Merkač

dr. med., spec. ortopedske kirurgije

Jakob Merkač, dr. med., se je rodil 25. 7. 1983 v Slovenj Gradcu. Po zaključeni gimnaziji na Ravnah na Koroškem je študij medicine nadaljeval na Medicinski fakulteti v Ljubljani in ga zaključil s pohvalo v letu 2009. V letu 2010 je pričel s specializacijo iz ortopedske kirurgije in opravljal kroženje v SB Slovenj Gradec, UKC Maribor, v Ortopedski bolnišnici Valdoltra ter na Ortopedski kliniki Ljubljana. Specializacijo je z odliko zaključil v juliju 2016 in se zaposlil v SB Slovenj Gradec na Oddelku za travmatologijo in ortopedijo. V letu 2017 pa se je zaposlil v OB Valdoltra na oddelku za artroskopijo in športne poškodbe. Ukvarja se z artroskopskimi in rekonstrukcijskimi posegi na kolenu, rami in gležnju. Redno se izobražuje tako v Sloveniji kot v tujini in sledi najnovejšim trendom kirurškega zdravljenja poškodb in bolezni kolenskega, ramenskega in gleženjskega sklepa.

Pokaži več

Ivan Parać

dr. med., spec. urologije

Ivan Parać, dr.med. specialist urolog se je rodil 21.03.1971 v Zagrebu, Hrvaška. Osnovno in srednjo medicinsko šolo je uspešno zaključil v Zagrebu. Leta 1990 se redno vpiše na Medicinsko Fakulteto Sveučilišta v Zagrebu, ki jo uspešno s pohvalo zaključi v roku z diplomo doktorja medicine leta 1997. Po zaključenem stažiranju in dvoletnim prostovoljnim delom na urološki kliniki Sestre Milosrdnice v Zagrebu, leta 2001 nadaljuje s pripravništvom na urološkem oddelku Splošne Bolnišnice Slovenj Gradec in nostrificira diplomo. Leta 2003 prične z specializacijo iz urologije, ki jo uspešno zaključi z specialističnim izpitom leta 2008, naslednje leto pridobi licenco za opravljanje specialističnega dela na področju urologije. Od takrat do danes je redno zaposlen kot specialist Urolog na urološkem oddelku Splošne bolnišnice v Slovenj Gradcu, od leta 2015 kot namestnik predstojnika oddelka. Redno se izobražuje, udeležuje in predava na strokovnih sestankih, simpozijih in kongresih v Sloveniji in tujini. Je avtor 12 objavljenih strokovnih prispevkov v medicinskih časopisih, dva v evropskih, kot glavni avtor, veliko več kot soavtor in mentor. Pomembna usposabljanja, ki jih je opravil na področju laparoskopskih minimalno invazivnih operacijskih tehnik iz urološke patologije, endoskopije urotrakta, modifikacije laparoskopskih pristopov, vključno z robotsko asistiranim ter uporaba najsodobnejše tehnologije med urološki posegi z certifikati. Redno opravlja številne laparoskopske in endoskopske urološke posege vključno z najzahtevnejšimi onkološkimi, kot je laparoskopska radikalna cistektomija z derivacijami. Govori slovenščino, hrvaščino, angleščino govorno in pisno A2, ter se intenzivno izobražuje v nemščini za B2. Usposobljen v računalništvu kot uporabnik Windows in iOS okolj.

Pokaži več

Miodrag Aleksić

dr. med., specialist nevrokirurg

Dr. Miodrag Aleksić, specialist nevrokirurg iz SB Celje, rojen 1967. V svoji dolgoletni praksi je vpeljal vrsto inovativnih metod v spremljanju in zdravljenju kritično bolnih nevrokirurških in nevroloških pacientov kakor tudi o spremljanju najnovejše metode kirurškega zdravljenja na področju kraniocerebralne in spinalne kirurgije. Opravlja vse vrste nevrokirurških operativnih posegov (možganskih tumorjev, vaskularne patologije-(epiduralno, subduralno, intramožgansko krvavitev), poškodbe glave in hrbtenice, pediatrične nevrokirurgije s posebnim zanimanjem pri oskrbi travm in spinalne kirurgije-(degenerativne bolezni, poškodbe).
Izobrazba:

 • 1987 - 1995 Medicinska fakulteta Niš, pridobil naziv Doktor medicine
 • 1996 - 2003 Specialističen študij iz nevrokirurgije, pridobil naziv Specialist nevrokirurg

Usposabljanje tekom specialističnega študija in po tem:

 • 2001 (oktober – november) Karolinska bolnišnica- departman za Nevrokirurgijo, Stockholm, Švedska
 • 2004 (september – december) Univerzni in bolnišnični center - Klinika za Nevrokirurgijo; Tours, Francija,
 • 2008 (septemeber) uspešno končal seminar iz Nevrokirurgije, Weill-Cornell Medicinski College, Salzburg, Avstrija,
 • 2010 Slovenija Spine simpozij, Ljubljana, Slovenija
 • 2012 Kirurške tehnike degenerativne lumbalne hrbtenice, Barcelona, Španija (De-Puy Institute)
 • 2014 Medtronic Academia
 • 2015 Napredno instrukcijski tečaj vratne hrbtenice, Barcelona, Španija (De-Puy Institute)
 • 2016 Napredni simpozij – Travma in degenerativne bolezni vratne hrbtenice, Ljubljana, Slovenija (AO Spine)

Udeleženec številnih mednarodnih, regionalnih in lokalnih kongresov, seminarjev in tečajev v cilju kontinuirane medicinske edukacije in usposobitve v stroki.
Svoje vrhunsko znanje in bogate strokovne izkušnje bo vpeljal tudi v našem diagnostično rehabilitacijskem centru Dobrna Medical.

Pokaži več

Dr. Tanja Selič Kurinčič

dr. med. specialistka infektologije

Konec leta 2004 je zaključila študij medicine na Medicinski fakulteti v Ljubljani in leta 2007 pričela specializirati infektologijo. Med specializacijo je opravila podiplomski tečaj iz bolnišnične higiene ter enomesečno podiplomsko izpopolnjevanje na Royal Hallamshire Hospital Sheffield v Angliji (september 2011). 
Januarja 2021 je opravila specialistični izpit iz infektologije cum laude. Vpisala se je na podiplomski doktorski študij in zagovarjala doktorsko disertacijo 18. 4. 2014 z naslovom "Vpliv fluvastatina na učinkovitost zdravljenja kroničnega hepatitisa C s pegiliranim interferonom alfa in ribavirinom".
Svojo karierno pot je pričela 1. 12. 2004. Od leta 2012 opravlja delo infektologinje v Splošni bolnišnici Celje. Od septembra 2019 poleg rednega dela v bolnišnici vodi tudi Službo za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb. 
Pet let je na Visoki zdravstveni šoli v Celju predavala predmet Okužbe povezane z zdravstveno oskrbo, kjer se je tudi habilitirala v naziv predavateljice. 

Kot subspecialistka za virusne hepatitise, je tudi članica Nacionalne ekspertne skupine za virusne hepatitise.

V letu 2019 je pričela obiskovati tečaj medicinske hipnoze, ki ga organizira Društvo za medicinsko hipnozo Slovenije pod mentorstvom prof. dr. Marjana Pajntarja (pionir uporabe medicinske hipnoze v Sloveniji). Junija 2022 je uspešno pridobila naziv Terapevtka medicinske hipnoze. 
 

Pokaži več

prim. Uršula Salobir Gajšek

dr. med. spec. ginekologije in porodništva
Pokaži več

znan. svet. prof. dr. Adolf Lukanović

dr. med., svetnik, spec. ginekologije in porodništva

Po končanem študiju na Medicinski fakulteti v Ljubljani je opravil specializacijo iz ginekologije in porodništva. Podiplomski študij, smer uroginekologija je opravil na Medicinski fakulteti Sveučilišta v Zagrebu in leta 1991 postal magister znanosti. Oktobra leta 1998 je na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani pridobil akademski naslov doktorja znanosti s področja ginekologije. Od leta 1988 je bil vodja Oddelka za uroginekologijo na Ginekološki kliniki v Ljubljani, kjer je v klinično delo na področju diagnostike in zdravljenja urinske inkontinence prenesel nove diagnostične in operativne tehnike. Leta 2006 je postal predstojnik Kliničnega oddelka za ginekologijo Ginekološke klinike UKC Ljubljana vse do leta 2008. Od takrat dalje je strokovni direktor Ginekološke klinike UKC Ljubljana.
Leta 2000 mu je Ministrstvo za zdravstvo Republike Slovenije podelilo naziv svetnik za aktivni prispevek na strokovnem, organizacijskem, pedagoškem in raziskovalnem področju. Leta 2001 pa mu je Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani podelila naziv docent ginekologije in porodništva. Strokovno se je izpopolnjeval v Londonu, Berlinu, Gradcu, Dunaju, Uppsali.

Pokaži več

mag. Dejan Hermann

dr. med., specialist travmatologije

mag. Dejan Hermann, dr.med. specialist kirurg za športne poškodbe, poškodbe in obolenja ramenskega, komolčnega sklepa, zapesta, kolenskega sklepa in gležnja. Zaposlen kot specialist travmatolog na Kliničnem oddelku za travmatologijo UKC Ljubljana. Leta 1999 je zaključil študij medicine na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Po zaključeni specializaciji iz travmatologije leta 2006, je opravil številna subspecialistična izobraževanja v tujini iz področja sklepnih poškodb zgornje in spodnje okončine in artroskopskih operacij ramenskega, komolčnega sklepa, zapestja, kolenskega sklepa in gležnja. Leta 2013 je 6 mesecev delal v Leeds General Infirmery, Velika Britanija, kjer se je izpopolnjeval v tehniki obročastega (Ilizarov) fiksaterja za rekonstrukcijo hudo poškodovanih okončin. Leta 2016 je pridobil naziv magister znanosti na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Njegovo ekspertno področje so obravnave poškodb zgornjih in spodnjih okončin, še posebej:

 • rekostrukcije sklepov po obsklepnih zlomih
 • artroskopske operacije:
  • ramenskega sklepa
  • komolčnega sklepa
  • zapestja
  • kolenskega sklepa
  • gležnja
 • bioregenerativni posegi za poškodbe sklepnega hrustanca in nezaraščene zlome
 • endoprotetika:
  • ramenskega sklepa
  • komočnega sklepa
  • zapestja
  • kolčnega sklepa

Od leta 2018 je vodja operacijskega programa za posege v lokalni anesteziji na KO za travmatologijo v UKC Ljubljana. Od 2009 je namestnik vodje enega od oddelkov na KO za travmatologijo. Aktivno je vključen v izobraževanje specializantov kirurgije in je vabljeni predavatelj na kirurških tečajih in strokovnih srečanjih. Je uradni zdravnik HK Slovenske železnice Olimpija.

Pokaži več

asis. mag. Matjaž Voršič

dr. med., spec. nevrokirurg

Asist. Matjaž Voršič, dr. med. je zaposlen v Univerzitetnem Kliničnem Centru Maribor kot specialist nevrokirurg.
Po uspešno zaključeni osnovni šoli Bojana Ilicha v Mariboru in treh letnikih na Srednji naravoslovni šoli Miloša Zidanška v Mariboru, je četrti letnik opravljal na katoliški srednji šoli Bishop Kelley v Tulsi, Oklahoma, v Združenih državah Amerike.
Študij na Medicinski fakulteti v Ljubljani, na Odseku za medicino, je uspešno končal septembra 1997, in si pridobil naziv doktor medicine. Da bi poglobil svoje znanje iz medicine, se je vpisal na tretjo stopnjo na Medicinski fakulteti v Ljubljani.
Februarja 1998 je začel svoje delo kot sekundarij v Kliničnem centru v Ljubljani in ga julija 1998 tudi zaključil. Leta 1998 se je zaposlil v Splošni bolnišnici Maribor na oddelku za nevrokirurgijo in pridobil specializacijo iz nevrokirurgije. Tekom specializacije je objavil več člankov v znanih znanstvenih revijah. Specialistični izpit je opravil leta 2004 in si pridobil naziv specialist nevrokirurg.
Leta 2005 je bil na Medicinski fakulteti v Mariboru izvoljen za asistenta pri predmetih anatomija in nevrokirurgija in od takrat uspešno sodeluje pri pouku in vajah študentov medicine.
Kot specialist nevrokirurg je objavil več člankov v znanstvenih revijah tako doma kot v tujini. V zadnjem času se posveča predvsem zdravljenju bolezni hrbtenic. V okviru tega je oktobra 2008 organiziral mednarodno srečanje in delavnico Maribor Spine o kirurškem zdravljenju bolezni ledvene hrbtenice.

Pokaži več

Branko Brinšek

dr. med. spec. psih.

Medicinsko fakulteto v Ljubljani je zaključil leta 1987. Po opravljenim stažu se je zaposlil v Psihiatrični bolnišnici Begunje. Leta 1992 je zaključil specializacijo iz psihiatrije. V bolnišnici je vodil oddelek z 20 posteljami, imel pa je tudi splošno psihiatrično in psihoterapevtsko ambulanto. Poleg individualnih obravnav je vodil partnerske in družinske terapije. V hospitalnem okolju je uvajal skupinsko, psihoterapevtsko in timsko obravnavo. 

Od leta 1993 do 2017 je bil član Sveta zavoda bolnišnice, v mandatu 2017 do 2021 je bil poslovni in strokovni direktor bolnišnice.

Vsa leta se je intenzivno izobraževal. Vključen je bil v večletno lastno individualno in skupinsko izkušnjo. Izobraževal se je iz analitske individualne in skupinske psihoterapije ter iz družinske izkustvene psihoterapije.

Zelo aktiven je bil tudi izven bolnišnice.  V Zdravniški zbornici je bil dva mandata poslanec, tri mandate član Odbora za pravno etična vprašanja. Več kot 10 let je v ožji skupini svetovalcev za pomoč zdravnikom v stiski. 

Od leta 1995 je sodni izvedenec za psihiatrijo. Dva mandata je bil tudi predsednik Sekcije sodnih izvedencev za psihiatrijo.

Je član Razširjenega strokovnega kolegija za psihiatrijo pri Ministrstvu za zdravje. Pri Zdravniškem društvu je bil predsednik Strokovnega sveta za psihiatrijo. 

V letu 1993 je ustanovil in nato 10 let vodil Posvetovalnice za otroke, mladostnike in starše v Radovljici. Izvajal je terapije in svetovanja, poleg tega pa tudi edukacije in supervizije precej veliki skupini strokovnjakov in prostovoljcev svetovalcev. 

V letu 2021 je zapustil sistem javnega zdravstva in sedaj dela v svoji samoplačniški psihiatrični ambulanti. Nudi psihoterapijo posameznikom, parom in družinam. Svetuje glede postopkov zdravljenja, izdaja druga mnenja. Izdeluje mnenja za potrebe sodišč. Izdeluje pa tudi ostala mnenja po naročilu v uradnih postopkih.

Pokaži več

Brigita Avramović Brumen

univ. dipl. ing. živ. tehnol., klinični dietetik

Leta 2005 je diplomirala na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Od leta 2009 je redno zaposlena na Onkološkem inštitutu Ljubljana, kjer opravlja delo kliničnega dietetika v Ambulanti za klinično prehrano, od leta 2017 kot vodja dietetikov.

Tekom delovanja na Onkološkem inštitutu Ljubljana je pridobila bogate izkušnje in specifična znanja s področja prehranske podpore bolnika, ki jih z veseljem prenaša na kader, ki se izobražuje na področju klinične dietetike. Je nadzorni in neposredni mentor pripravnikom, ki se usposabljajo za pridobitev poklica Dietetik v zdravstveni dejavnosti in mentor številnim študentom med obveznim študijskim usposabljanjem. Na Biotehniški fakulteti v Ljubljani poučuje klinično dietetiko, na Fakulteti za vede o zdravju v Izoli pa je habilitirana kot predavatelj, kjer je nosilec predmeta Klinična prehrana 2.

Z vključevanjem v različne strokovne projekte in klinične raziskave aktivno sodeluje pri razvoju klinične prehrane v Sloveniji.

Pokaži več

Vasja Kašnik

dr. med., spec. ortopedske kirurgije

Vasja Kašnik, dr. med. je študij na Medicinski fakulteti v Ljubljani zaključil leta 2011 in istega leta opravil strokovni izpit. Do leta 2013 je bil zaposlen kot sobni zdravnik na oddelku za travmatologijo in ortopedijo v SB Slovenj Gradec. Maja tega leta je pričel s specializacijo iz ortopedske kirurgije in opravljal kroženje na Ortopedski kliniki UKC Ljubljana ter v Ortopedski bolnišnici Valdoltra, kjer se je poleg predvidenega izobraževanja po programu dodatno posvetil zdravljenju bolezni hrbtenice. Udeležil se je več mednarodnih kongresov in praktičnih izobraževanj. Specialistični izpit je s pohvalo opravil novembra 2018. Zaposlen je v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec kot specialist ortopedske kirurgije in se poleg artroplastike kolkov, kolen ter posegov na sprednjem delu stopala, ukvarja z zdravljenjem bolezni ledvene hrbtenice, kjer je kot prvi v zgodovini SB Slovenj Gradec vpeljal tudi kirurško zdravljenje.

Pokaži več