Maja Obreza

dipl. med. sestra (glavna medicinska sestra)

Diplomirala je leta 2016 na Fakulteti za zdravstvene vede v Mariboru.  Izkušnje v zdravstveni negi si je nabirala tudi na izmenjavi na Danskem. Leta 2016 se je zaposlila na ginekološko – porodniškem oddelku v Splošni bolnišnici Celje. Tam je opravljala delo na vseh področjih ginekološke obravnave pacientk in otročnic. Je mentorica dijakom in pripravnikom. Na Dobrni se je zaposlila leta 2021, kjer opravlja delo v ginekološkem dispanzerju in dela na področju inkontinence. Vseskozi se izobražuje na področju zdravstvene nege. Njeno vodilo pri delu je postaviti pacienta v središče kvalitetne zdravstvene nege in oskrbe, strokovnost, odgovornost, spoštovanje etičnega kodeksa, pravičen in spoštljiv odnos do sodelavcev, ter posluh za sočloveka.

Pokaži več