Projekti

V Termah Dobrna smo izpeljali vrsto projektov, med pomembnejšimi so naslednji:

KOC – Kompetenčni center za trajnostni turizem (sodelujujoči partner v konzorciju)

  • Projekt sofinanciran s strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov.
  • Opis aktivnosti – razvoj kompetenc ključnih kadrov v hotelsko gostinski dejavnosti z izvedbo izobraževanj, usposabljanj, delavnic.

 

    

 

PROCESNI VAUČER – PROCESI DOBRNA

  • Projekt sofinanciran s strani Javne agencije RS za spodbujanje podjetitnišva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije. 
  • Opis aktivnosti – standardizacija procesov za povečanje učinkovitosti izvajanja procesov in dvig kakovosti izvajanja storitev.

 

 RS MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO  EU SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ

 

ZAPOSLOVANJE – program Zaposli.me 2017/2019

  • V letu 2017 smo po programu Zaposli.me zaposlili 5 novih zaposlenih.

 

 

INTEGRALNI TURISTIČNI PROIZVOD - Razvoj turističnih programov za varno, odgovorno in zdravo staranje (Responsible healthy aging programs) Terme Dobrna, d.d.

  • Projekt sofinanciran s stani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
  • Opis aktivnosti – razvoj turističnih programo za varno, odgovorno in zdravo staranje.

 

I FEEL SLOVENIAI FEEL SLOVENIAEU SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ   VOZS  

 

MEDGENERACIJSKA TOČKA V PARKU DOBRNA - DRUŽENJE ZA VSE

  • Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
  • Opis projekta.pdf - 300 kB

 

EU SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ