Projekti

V Termah Dobrna smo izpeljali vrsto projektov, med pomembnejšimi so naslednji:

Operacija MFE Terme Dobrna

V letu 2022 je družba Terme Dobrna d.d. pri izvedbi projekta izgradnja solarne elektrarne na Hotelu Vita sodelovala na Javnem razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (oznaka: jr se ove 2021).
Le ta se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014– 2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov, specifičnega cilja Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije.

NALOŽBO SOFINANCIRATA REPUBLIKA SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST.

 

RS MOPE logo   EKP logo

Podrobnosti o razpisu dostopne na spletni  strani evropske kohezijske politike v Sloveniji (www.eu-skladi.si).

 

KOC – Kompetenčni center za trajnostni turizem (sodelujujoči partner v konzorciju)

  • Projekt sofinanciran s strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov.
  • Opis aktivnosti – razvoj kompetenc ključnih kadrov v hotelsko gostinski dejavnosti z izvedbo izobraževanj, usposabljanj, delavnic.

 

    

 

PROCESNI VAUČER – PROCESI DOBRNA

  • Projekt sofinanciran s strani Javne agencije RS za spodbujanje podjetitnišva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije. 
  • Opis aktivnosti – standardizacija procesov za povečanje učinkovitosti izvajanja procesov in dvig kakovosti izvajanja storitev.

 

 RS MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO  EU SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ

 

ZAPOSLOVANJE – program Zaposli.me 2017/2019

  • V letu 2017 smo po programu Zaposli.me zaposlili 5 novih zaposlenih.

 

 

INTEGRALNI TURISTIČNI PROIZVOD - Razvoj turističnih programov za varno, odgovorno in zdravo staranje (Responsible healthy aging programs) Terme Dobrna, d.d.

  • Projekt sofinanciran s stani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
  • Opis aktivnosti – razvoj turističnih programo za varno, odgovorno in zdravo staranje.

 

I FEEL SLOVENIAI FEEL SLOVENIAEU SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ   VOZS  

 

MEDGENERACIJSKA TOČKA V PARKU DOBRNA - DRUŽENJE ZA VSE

  • Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
  • Opis projekta.pdf - 300 kB

 

EU SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ