Terme Dobrna d.d. kot javna delniška družba objavlja vse, z zakonom in ostalimi predpisi določene informacije, v sklopu sistema elektronskega obveščanja SEOnet Ljubljanske borze d.d. Hkrati te informacije objavljamo tudi na naši spletni strani.

Informacije oz. sporočila boste našli smiselno združene v: finančna poročila, letni dokumenti, obvestila nadzornega sveta in skupščine, ostala obvestila za vlagatelje, upravljanje družbe.

Sporočila družbe, za katera zakonodaja ali statut družbe določata drugačen način objave, družba objavlja dodatno v Uradnem listu Republike Slovenije.

INFORMACIJE ZA VLAGATELJE

Finančno računovodska služba
Barbara Smrečnik Špegelj
vodja FRS
T: 03 78 08 116