Ambulanta za klinično logopedijo

Po končanem zdravljenju na nevroloških oddelkih v bolnišnicah so nekateri bolniki po preživeli možganski kapi vključeni v rehabilitacijske programe v različnih ustanovah. Za bolnike z afazijo (govorno jezikovna motnja, ki je posledica možganske kapi), je zelo pomembno, da se srečajo z logopedom.

Cilji logopedske obravnave so:

  • spodbujanje in izboljšanje sposobnosti sporazumevanja,
  • pomoč bolniku z afazijo pri razvijanju različnih načinov pri sporazumevanju,
  • krepitev ohranjenih in razvijanje novih sposobnosti za premagovanje težav pri sporazumevanju ter
  • svetovanje in izobraževanje ljudi iz bolnikove okolice za spodbujanje sporazumevanja in pomoč pri uresničevanju bolnikovih želja in potreb.

V naši ambulanti boste pod vodstvom mag. Nade Žemva, specialistke klinične logopedije, deležni osebnega in poglobljenega pristopa, hkrati pa vam bo pomagala razumeti vaše probleme, se z njimi soočiti in jih reševati.

Cenik

Logopedski pregled in ocena govorne jezikovne sposobnosti  50,00 €

Cenik velja od 07. 01. 2021. Cene so v EUR in vključujejo DDV. Pridružujemo si pravico do spremembe cen in prodajnih pogojev ter tipkarskih napak.

Strokovna ekipa

mag. Nada Žemva

spec. klinične logopedije

Mag. Nada Žemva, specialistka klinične logopedije, je zaposlena na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu republike Slovenije - Soča v Ljubljani. Področje njenega dela so nevrogene motnje govora in motnje požiranja, ki so posledica bolezni osrednjega živčevja.
Izobraževala se je na Pedagoški akademiji v Ljubljani. Ker v Sloveniji nismo imeli univerzitetnega študija logopedije, je študij nadaljevala na Fakulteti za defektologijo v Zagrebu, Oddelek za logopedijo. Z magistrsko nalogo "Ugotavljanje kvalitete življenja bolnikov po možganski kapi" je zaključila podiplomsko izobraževanje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Na Medicinski fakulteti, Katedri za otorinolaringologijo v Ljubljani je opravila specializacijo klinične logopedije.
V njeni bibliografiji najdemo članke, ki predstavljajo različna področja nevrogenih motenj: motnje razumevanja, govora, branja in pisanja ter motnje požiranja. V knjigi "Rad bi povedal" so podrobni opisi motenj in predlogi za premagovanje težav, tako za bolnike po preživeli možganski kapi kot tudi za njihove svojce.
Mag. Nada Žemva je že drugi mandat predsednica Društva logopedov Slovenije in članica Sekcije za nevrogene motnje in motnje požiranja pri Društvu logopedov. V International Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP) je članica odbora za afazijo. Sodeluje tudi v Collaboration of Aphasia Trialists (CATs) v delovni skupini, ki se poglobljeno ukvarja s posledicami, ki jih prinaša afazija na človekovo življenje in življenje njegovih najbližjih.

Pokaži več

 

Potrebna je predhodna rezervacija termina na telefonski številki: 080 22 15 ali e-naslovu: ambulanta@terme-dobrna.si