Kakovost in varnost

Kakovost je lastnost številnih učinkov dela, znanja ter kompetenc vseh sodelujočih v procesu ustvarjanja storitev, ki jo v družbi Terme Dobrna d. d. negujemo in razvijamo že vrsto let na osnovi naravnih danosti in stalno razvijajočega se znanja. Gostom in pacientom zdravilišča Terme Dobrna d.d. nudimo celovito in varno turistično ter zdravstveno izkušnjo, zasnovano na podlagi vrhunskih zdravstvenih storitev  in najnovejših turistično namestitvenih standardov.

V Termah Dobrna se zavedamo odgovornosti za stalno izboljševanje kakovosti in varnosti, kar je hkrati naše vodilo in predstavlja kulturo dela Term Dobrna, ki jo razumemo kot vrednoto, odnose, zaznavanje, usposobljenost in vzorce obnašanja, ki določajo zavzetost, stil in strokovnost upravljanja celovite kakovosti in varnosti.

Politiko kakovosti zagotavljamo z premišljenim vodenjem sistema kakovosti, ki je v skladu z vizijo in strateško naravnanostjo družbe.  Zavedamo se, da je kakovost storitev bistven element učinkovitega in uspešnega dela družbe. 
Smo ponosni nosilci standardov kakovosti, ki jih s stalnimi izboljšavami in izobraževanji zaposlenih primerno vzdržujemo in nadgrajujemo, kar nas dela prepoznavne tudi na mednarodni ravni/ v mednarodnem okolju. Naš cilj je razvijati in trgu ponuditi visokokakovostne ter inovativne medicinsko-turistične produkte, ki so usmerjeni na zaznano potrebo gosta po rešitev določene (dotične) zdravstvene težave ob uporabi vrhunskih zdravstvenih storitev, naravnih danosti ter strokovnega znanja, ob zagotovljeni udobnosti bivanja.

Pri tem upoštevamo potrebe, zahteve, želje in pričakovanja naših gostov, pacientov in zaposlenih, ki imajo odločilno vlogo pri izvajanju dejavnosti, zato je kakovost storitev temeljna naloga vseh, ki sodelujejo pri njenem načrtovanju in izvajanju. 

Kakovost storitev zagotavljamo s pomočjo:
•    Natančno opredeljenimi postopki dela in odgovornostjo, ter doslednim izvajanjem in analiziranjem uspešnosti le teh,
•    usposabljanja strokovnih kadrov in sodelovanje z izobraževalnimi in strokovnimi institucijami,
•    podpore in izvajanja raziskovalnih del za ustvarjanje novega znanja in sodelovanje s stroko,
•    spremljane in vlaganje v razvoj, napredek in zadovoljstvo zaposlenih,
•    izpolnjevanjem zahtev mednarodnega standarda za bolnišnice AACI – American Accreditation Commission International.

AACI

Partnerska sodelovanja in podpora družbeni skupnosti:

  •  Lokalno okolje

Pri našem delovanju želimo ugodno in odgovorno vplivati na lokalno okolje z vključevanjem lokalnih ponudnikov v nabavno verigo. Skrbimo za promocijo lokalnega in širšega okolja s čemer prispevamo k integralnemu in trajnostnemu razvoju turistične regije. 

  •  Družbena skupnost

Prizadevamo si za partnersko sodelovanje in podporo družbenim skupnostim (kulturna in druga društva, šole, sodelovanje z občino,..) katerim tudi finančno pomagamo in diniramo za skupni cilj nadaljevanja dolgoletnega ustvarjanja, ki se kaže kot celovita ponudba sodobne turistično-zdraviliške kulturne dediščine. 

  •  Izobraževanja in razvoj

Izboljšave in raziskave,  na aplikativnem nivoju medicinske rehabilitacije, združenimi v okviru Inštituta IARMR, skušamo vpeljati pri svojem delu na področje medicine (ginekologije, urologije, nevrologije, ortopedije, psihoterapije, revmatologije, infektologije in logopedije). Prav to sodelovanje in znanje nas uvršča med vrhunske ponudnike medicinske stroke (storitve diagnostike in zdravljenja, rehabilitacije in specialne obravnave, zdravstvene nege ter preventive in drugih dejavnosti).

Svoje delo izboljšujemo na osnovi vnaprej začrtanih smernic in izzivi, ki jih realiziramo z mehanizmi korektivnih ukrepov v sklopu izvajanja kakovostnih standardov na vseh področjih našega delovanja.