Certifikati

Certifikat za okolje Green Key

Zeleni ključ je vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji. Ta prestižni okoljski znak pomeni zavezanost podjetij, da v certificiranih obratih spoštujejo stroge kriterije, ki jih je določila Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo FEE. 

Okoljski znak Zeleni ključ zagotavlja vsem gostom, da z izbiro certificiranega turističnega obrata, neposredno pripomorejo k varovanju okolja. Obrati vzdržujejo visoke okoljske standarde s pomočjo stroge dokumentacije in pogostih kontrolnih pregledov. 
Okoljski znak Zeleni ključ, namenjen različnim turističnim obratom, je bil ustanovljen pred več kot dvajsetimi leti na Danskem kot nacionalna iniciativa in se je do danes razvil v vodilni mednarodni okoljski znak za nastanitvene obrate.

Okoljska politika Terme Dobrna.pdf (196 KB)

Slovenia Green Accommodation

Terme Dobrna smo se pridružile ponudnikom, ki so se prijavili na četrti nacionalni poziv Slovenske turistične organizacije za pospeševanje vpeljevanja trajnostnega poslovanja v turizmu, imenovan Zelena shema slovenskega turizma - Slovenia Green. Shema do danes združuje že 23 destinacij, 20 ponudnikov in 3 parke z uspešno pridobljenim znakom Slovenia Green.

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je celovito zasnovan nacionalni sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji na vseh stebrih trajnostnega razvoja, okoljskem, družbenem in ekonomskem. Shema, katere lastnik je Slovenska turistična organizacija, je namenjena tako destinacijam in zavarovanim območjem kot tudi ponudnikom turističnih nastanitev in turističnim agencijam.