TERMIN AMBULANTE

Ana Murko, dr. med. spec. fizikalne in rehabilitacijske medicine

NAROČANJE:

Rezervacijo termina opravite na telefonski številki 080 22 15 od ponedeljka do petka med 7.00 in 13.00 uro
ali po e-pošti ambulanta@terme-dobrna.si

Fiziatrična ambulanta

Fizikalna in rehabilitacijska medicina je specializacija, ki se v prvi vrsti ukvarja za rehabilitacijo, zmanjšanjem bolečin, izbojšanjem zmogljivosti, predpisovanjem ustreznih pripomočkov. Specialist fizikalne in rehabilitacijske medicine obravnava področja iz ortopedije, travmatologije, nevrologije, revmatologije, kardiologije in onkologije. Posameznika želimo čimprej vrniti v normalo oziroma osamosvojiti v dnevnih aktivnostih.

V našo fiziatrični ambulanti vas bo obravnavala specialistka fizikalne in rehabilitacijske medicine Ana Murko, dr. med., ki ima večletne izkušnje pri kliničnem delu. Izvaja tudi medicinsko akupunkturo in posameznika obravnava individualno, saj meni, da je celosten pristop in komplementarno znanje ključ do zdravega, kakovostnega življenja.

V ambulanti se posveti vsakemu primeru, pregleda dokumentacijo, izvede pregled, poda mnenje in priporoči ustrezno terapijo, lahko tudi poda mnenje o zdraviliškem zdravljenju. V primeru hujših težav vam pomaga začrtati pot rehabilitacije in vas po potrebi napoti k ustreznim specialistom. Prav tako vam svetuje glede ustreznega medicinskega pripomočka in kako ga pridobiti. Fiziater ima zares široko znanje in vas zagotovo usmeri k bolj aktivnemu življenjskemu slogu.

  • povzetek medicinske dokumentacije
  • razlaga posameznih izvidov
  • fiziatrični pregled, usmerjen glede na aktualne težave
  • podano pisno mnenje glede rehabilitacije, dodatnih potrebnih preiskav, napotitev k ustreznim specialistom
  • natančen predpis potrebne fizikalne terapije
  • prikaz ustreznih terapevtskih vaj
  • mnenje glede zdraviliškega zdravljenja
  • mnenje glede potrebnih medicinskih pripomočkov

Cenik

Specialistični fiziatrični pregled z izvidom in mnenjem 100,00 €
Kontrolni fiziatrični pregled  60,00 €
Cenik velja od 7. 1. 2023 Cene so v EUR in vključujejo DDV. Pridružujemo si pravico do spremembe cen in prodajnih pogojev ter tipkarskih napak.

Strokovna ekipa

Ana Murko

dr. med., spec. fizikalne in rehabilitacijske medicine

Ana Murko, specialistka fizikalne in rehabilitacijske medicine, se je zdravniški ekipi Term Dobrna pridružila ob koncu leta 2016. Svojo zdravniško poklicno pot je pričela na Medicinski fakulteti v Mariboru. Študij medicine je zaključila novembra 2010 in januarja 2011 začela s pripravništvom, ki ga je opravljala v Splošni bolnišnici Celje in končala s strokovnim izpitom junija 2011. Septembra 2011 je pričela opravjati specializacijo iz fizikalne in rehabilitacijske medicine, novembra 2015 je naredila evropski izpit iz fiziatrije in specializacijo uspešno končala novembra 2016. 

Že med specializacijo je opravila je opravila osnovni tečaj akupunkture pri priznani šoli v Zagrebu in se udeležila več modulov Cyriaxove ortopedske medicine. Vpisana je na podiplomski študij Biomedicinske tehnologije na Medicinski fakulteti v Mariboru.

Največji izziv pri delu z bolnikom ji predstavlja individualna obravnava posameznika v celoti in rešitev kompleksnih težav.

Pokaži več